“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Romanian paremiology, thesaurus for multidisciplinary scientific research

Author:
Publication: Journal of Romanian Literary Studies, 4, p. 491-499
e-ISSN:2248-3004
Publisher:Arhipelag XXI Press
Place:Tîrgu-Mureş
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 7

10Pavel RuxăndoiuProverb şi contextEditura Universității din București2003html
10George MunteanProverbe româneştiEditura Minerva1984
20Constantin NegreanuStructura proverbelor româneştiEditura Științifică și Enciclopedică1983
16Mihai Pop, Pavel RuxăndoiuFolclor literar românescEditura Didactică și Pedagogică1968; 1976; 1990
2Ovid DensusianuFlori alese din cântecele poporului
Viaţa păstorească în poezia noastră populară. Folclorul, cum trebuie înţeles. Graiul din Ţara Haţegului
Editura pentru Literatură1966
62Iuliu A. ZanneProverbele românilor
Vol. I-X
Socec; Editura Tineretului; „Scara”1895-1912, 1959; 2003-2004
58Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: