“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Câteva observații etimologice

Author:
Publication: Fonetică și dialectologie, XXVII, p. 177
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 8

2Maria MarinImportanța sinonimelor în elaborarea unui dicționar dialectalSCL, LIX (2), 4252008html
4Maria MarinProbleme ale sinonimiei într-un dicționar dialectalSIL1, 572008
11Dumitru LoșonțiCertitudini și ipoteze etimologiceEditura Academiei2007
14Iulia MărgăritComentarii etimologice și semantice
Note și articole
Editura Academiei2007
23Teofil TeahaCuvinte latinești moștenite în graiurile românești actualeEditura Academiei2005
1Paul LăzărescuTermeni referitori la preparate culinare în graiurile olteneștiSCL, XVIII (6), 6171967
176Iorgu IordanToponimia romîneascăEditura Academiei1963
8Simion Florea MarianInsectele în limba, credințele și obiceiurile românilor
Studiu folcloristic
Institutul de arte grafice Carol Göbl1903

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: