Rodica Zafiu

Rodica Zafiu

Rodica Zafiu (n. 1958, Bucureşti) este profesor la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti şi cercetător la Institul de Lingvistică “Iorgu Iordan – Al. Rosetti” din Bucureşti.

[de completat]

Articles published in “Diacronia”

ArticleDiacronia 6, September 30, 2017, A88
The auxiliary of the Romanian conditional: semantic and functional arguments concerning the reconstruction of a disputed grammaticalization process

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)