Oana Zamfirescu

Preocupări: lexicologie, lexicografie, terminologie, fitonimie populară

Articole publicate:

Câteva elemente de metaterminologie, în volumul conferinței „Communication, Context, Interdisciplinarity”, 3rd Edition, Târgu Mureș, 23-24 Octomber 2014, ”Petru Maior” University of Târgu Mureș, Secțiunea Language and Discourse; http://www.upm.ro/cci3.

Motivarea în cadrul denumirilor populare românești de plante inferioare medicinale, în volumul conferinței „Communication, Context, Interdisciplinarity”, 3rd Edition, Târgu Mureș, 23-24 Octomber 2014, ”Petru Maior” University of Târgu Mureș, Secțiunea Language and Discourse, http://www.upm.ro/cci3.

The Characteristics of the Romanian Common Names given to Lower Plants, în volumul conferinței „Agronomy Series of Scientific Research / Lucrari Stiintifice Seria Agronomie”, 2014, Vol. 57 Issue 1, p. 283-288.

Diferențieri diatopice, diastratice și diafazice în denumirile românești de plante inferioare, în volumul conferinței „Literature, Discourse and Multicultural Dialogue”, 2nd Edition, 4-5 December 2014, Petru Maior University of Târgu Mureș, http://www.upm.ro/ldmd/LDMD-02/Lds/Lds 02 64.pdf.

Articles published in “Diacronia”

ArticleDiacronia 5, March 23, 2017, A70
Folk botanical nomenclature – between structured and non-structured lexis

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)