Nistor Bardu

Nistor Bardu

Articles published in “Diacronia”

Book reviewDiacronia 4, August 1, 2016, A60
Gustav Weigand, Armânii. Cercetări etnografice, filologice–istorice asupra așa numiților macedo-romani sau țințari de Gustav Weigand. Volumul I. Țară și oameni. Cu o ilustrație de titlu, 8 fotografii și o hartă, Editura Tracus Arte, București, 2014, 398 p.

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)