Mihaela Gheorghe

Mihaela Gheorghe

Mihaela Gheorghe (n. 30 noiembrie 1965) - absolventă a Facultății de Litere a Universității din București (1988) și doctor în Filologie (2004) - Universitatea din București, coordonator științific prof. dr. Valeria Guțu-Romalo.

Profesor universitar la Facultatea de Litere a Universității Transilvania din Brașov, (cursuri de sintaxă și de gramatică normativă); domenii de cercetare: sintaxa limbii române și pragmatică; Din 2005, și cercetător la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române; conducător de doctorat în domeniul Filologie (din 2010). 

Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române pentru anul 2007 (în colectiv), pentru „Gramatica limbii române” (2005), coord. Valeria Guțu-Romalo

Publicații reprezentative: „Propoziția relativă”, Ed. Paralela 45. Pitești (2004); „Limba română. Probleme teoretice și aplicații. O sintaxă modernă a complementelor”, Ed. Universității Transilvania din Brașov (2009); volume în colaborare: „Gramatica limbii române”, Ed. Academiei Române, București (2005/2008); ”The Grammar of Romanian”, Oxford University Press (2013); ”The Syntax of Old Romanian”, Oxford University Press (2016).

 

Articles published in “Diacronia”

ArticleDiacronia 6, September 30, 2017, A91
(Pseudo)cleft constructions in old Romanian

Book reviewDiacronia 2, July 17, 2015, A30
Camelia Stan, O sintaxă diacronică a limbii române vechi, Editura Universității din București, București, 2013, 371 p.

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)