Maria Aldea

Maria Aldea (n. 29 dec. 1972, Blaj, jud. Alba). Domenii de specializare: - Filologie L (Limba și literatura română - limba și literatura engleză; 1992-1996), M (Limba română și lingvistică integrală; 1997-1998), D (limba română; 1998-2005), Universitatea „Babeș-Bolyai”, Facultatea de Litere. - Master Arts, Lettres, Langues et Civilisations à finalité Professionnelle, mention Littératures Mondiales et Interculturalité, Université Aix-Marseille I (2007-2008).

Preocupări și publicații în domeniile: filologie română - limba română, istorie orală, traductologie.

Articles published in “Diacronia”

Book reviewDiacronia 3, February 12, 2016, A47
Frieda Edelstein, Carmen Fenechiu & Dana LaCourse Munteanu, Sintaxă latină. I. Sintaxa cazurilor, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2012, 166 p.; II. Sintaxa modurilor, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2014, 218 p.

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)