Liberty Hyde Bailey

Liberty Hyde Bailey

“It is a marvelous planet on which we ride. It is a great privilege to live thereon, to partake in the journey, and to experience its goodness. We may co-operate than rebel.” (L. H. Bailey)

Liberty Hyde Bailey (1868–1954), botanist american evoluționist, puternic implicat în dezvoltarea teoretică și ideologică a curentului agrarian american. A promovat viața și civilizația rurală avînd în centru familia de fermieri, neapărat dotată cu cunoștințe achiziționate în școli de specialitate, și utilizînd tehnologia pe scară largă.

Este autorul a peste cincizeci de lucrări de specialitate, mai ales în domeniul horticulturii, și al cîtorva sute de articole cu tematică variată, de la popularizarea principiilor botanicii, la cercetări științifice în domeniu. L. H. Bailey este unul dintre cei care au observat și recunoscut importanța cercetărilor lui Gregor Mendel, și care s-a implicat în unele dintre discuțiile privitoare la principiile evoluționismului.

Textul aici tradus este semnificativ nu doar în ceea ce privește participarea lui L. H. Bailey la discuțiile din epoca sa, care încercau a lămuri calea evoluționismului în general și a darwinismului în special, dar reflectă totodată o stare prezentă în astfel de situații. Se combinau cele spuse de către Darwin cu cele înțelese de către contemporanii și urmașii săi, cu principalele direcții de gîndire ale epocii și cu rezultatele cercetărilor științifice, care se acumulau și aveau nevoie de interpretări corecte și de așezarea lor în contextul general firesc.

Pe de o parte, articolul dezbate argumentele și contra-argumentele referitoare la transmisibilitatea trăsăturilor dobîndite, de cealaltă parte, evidențiază metodele utilizate în susținerea acestor poziții. Sub toate aceste aspecte, Neo-lamarckism și neo-darwinism este un text plin de învățăminte.

Articles published in “Diacronia”

Lost & FoundDiacronia 2, July 17, 2015, A32
Neo-Lamarckism and Neo-Darwinism

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)