John Dewey

John Dewey

John Dewey (1859–1952), filosof pragmatist american, continuator al unor idei promovate anterior de Charles Sanders Peirce și William James, este considerat astăzi unul dintre cei mai importanți gînditori ai secolului al XX-lea. Influențat puternic, în primă instanță, de Hegel (care a lăsat un „depozit permanent” în concepția sa), Dewey părăsește treptat idealismul, sub impactul teoriei evoluționiste, în general, și al biologiei evoluționiste, în special, ajungînd în cele din urmă la o filosofie proprie pe care o va desemna drept „umanism naturalist” sau „naturalism cultural”. Deși este cunoscut îndeosebi pentru ideile sale pedagogice reformatoare (exprimate, în mare parte, în cartea Democracy and Education, 1916), Dewey s-a manifestat în multiple direcții, scriind lucrări fundamentale despre psihologia socială (Human Nature and Conduct, 1922), metafizică (Experience and Nature, 1925), politică (The Public and Its Problems, 1927), estetică (Art as Experience, 1934) și altele. Opera sa cea mai însemnată, la care a lucrat peste 40 de ani, este Logic. The Theory of Inquiry (1938), care a început să fie apreciată la justa sa valoare abia în ultimele decenii.

Textul Influența lui Darwin asupra filosofiei (bazat pe o prelegere pe care John Dewey a susținut-o în 1909) reprezintă, pe de o parte, o evaluare de ansamblu a influențelor pe care le-a avut concepția evoluționistă a lui Ch. Darwin asupra domeniului filosofiei și, pe de altă parte, o anticipare a contribuțiilor viitoare pe care respectivele idei darwiniste ar fi trebuit să le aducă la dezvoltarea științei și a logicii moderne. Eseul este unul important, totodată, întrucît surprinde in nuce concepția filosofică a lui John Dewey (adept al „naturalismului empiric”) a cărui teorie logică, bunăoară, se bazează și pe cîteva dintre cîștigurile fundamentale aduse de perspectiva darwinistă. Problema schimbării, în lumina descoperirilor făcute de Darwin, constituie tema principală a acestui eseu.

Articles published in “Diacronia”

Lost & FoundDiacronia 15, September 26, 2022, A211
Logical Method and Law

Lost & FoundDiacronia 3, February 12, 2016, A48
The influence of Darwin on philosophy

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)