Imola-Ágnes Farkas

Imola-Ágnes Farkas este lector la Departamentul de limba şi literatura engleză din cadrul Facultăţii de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai. Interesul ei principal este sintaxa generativă şi semantica formală. Varianta revizuită a tezei de doctorat (Resultative Constructions in English and Romanian: A Comparative Analysis) a fost publicată în 2013 la Presa Universitară Clujeană.

Articles published in “Diacronia”

ArticleDiacronia 12, December 27, 2020, A170
The diachrony of the cognate object construction in Romanian and Hungarian

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)