George Bogdan Țâra

George Bogdan Țâra

1 septembrie 1971, Timișoara

September 1st, 1971, Timisoara

Studii: Licențiat al Universității de Vest, Timișoara, Facultatea de Litere, secțiile franceză-română și latină-greacă, doctor în filologie al Universității din București (conducător științific: Prof. univ. dr. Dan Slușanschi) și al Universității Paris IV-Sorbona (conducător științific: Prof univ. dr. Michèle Fruyt).

Education: Graduate of West University of Timisoara, Faculty of Letters, French-Romanian and Latin-Greek departments. Doctor of Philology, University of Bucharest (scientific coordinator: Univ. Prof. Dan Slușanschi) and the University of Paris IV-Sorbonne (scientific coordinator: Univ. Prof. Michèle Fruyt).

Domenii de specializare: lingvistică, latină târzie, istoria limbii române, paleografie, lexic religios.

Areas of scientific competence: linguistics, Late Latin, Romanian language history, paleography, religious lexicon.

Lucrări reprezentative (Representative works):

- Les périphrases verbales avec habeo en latin, Paris, L'Harmattan, 2014.

- Structuri sintagmatice în latina creștină, Timișoara, Orizonturi Universitare, 2008.

- Latină vulgară. Crestomație, Texte alese, comentarii, note și bibliografie de George Bogdan Țâra, Timișoara, Universitatea de Vest, 2002.

- Albert Blaise, Manual de latină creștină, Traducere de George Bogdan Țâra, Timișoara, Editura Amarcord, 2000.

- Augustin, Prima cateheză. Inițiere în viața creștină, Ediție bilingvă, Traducere de George Bogdan Țâra, Introducere de Lorenzo Perrone, Ediție îngrijită de Cristian Bădiliță, Iași, Polirom, 2002.

Articles published in “Diacronia”

ArticleDiacronia 7, April 27, 2018, A98
A perspective on the vocabulary common to Classical and Vulgar Latin

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)