Gabriela-Iuliana Morcov

Gabriela-Iuliana Morcov

Gabriela-Iuliana Morcov, născută la 31 octombrie 1990, la Botoșani. A absolvit studii universitare de licență, secția Limbă și literatură engleză – Limbă și literatură română a Facultății de Litere din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și studii universitare de masterat, specializarea Lingvistică generală și românească, în cadrul aceleiași Facultăți. În prezent este doctorand al Școlii Doctorale de Studii Filologice, concentrîndu-și cercetarea asupra dominantelor stilistice și retorice ale textelor epistolare păstrate din epoca veche a culturii române, urmărite în contextul mai larg al evoluției genului epistolar în spațiul cultural românesc, dar și european.

Articles published in “Diacronia”

Book reviewDiacronia 7, April 27, 2018, A108
Magda Jeanrenaud, Despre etica traducerii. Exerciții practice, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2017, 208 p.

ArticleDiacronia 4, August 1, 2016, A51
Romanian letter-writing: a cultural-rhetorical perspective (II)

ArticleDiacronia 3, February 12, 2016, A39
Romanian letter-writing: a cultural-rhetorical perspective (I)

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)