Cristian Moroianu

Născut în 1971.

Domeniul de specializare: lexicologie

Preocupări științifice: limba română contemporană, etimologie, limba literară, dublete etimologice, lexicografie.

Cărți: Dublete și triplete etimologice în limba română, București, EUB, 2005; Dicționar etimologic de antonime neologice, București, EUB, 2008; Lexicul românesc - sursă de îmbogățire internă și mixtă a vocabularului românesc, București, Editura Muzeului Național al Literaturii Române, 2013; Etimologie și lexicologie românească. Convergențe sincronice și diacronice, EUB, 2015 

Articole reprezentative: Tipuri de variante, LL, nr. 3-4, 1998, 51-60; Paronimi, sinonimi e omonimi etimologici, in vol. “Romania Orientale”, Università di Roma “La Sapienza”, Dipartimento di studi romanzi, nr. XVI (2003), Bagatto Libri, Roma, 5-25;Paronimia etimologică în limba română, în “Limbă şi literatură” (LL), Anul L, vol. 1-2, 2005, 26-35; Împrumuturi sinonimice cu aceeaşi origine. Sinonimia etimologică, în vol. “Limba română – aspecte sincronice şi diacronice”, coord. Gabriela Pană Dindelegan, Editura Universităţii din Bucureşti, 2006, 627-634; Latinitatea „ascunsă” a limbii române, București, Editura Academiei Române, 2006; Etimologia multiplă internă, între certitudine şi posibilitate, în vol. „Studii de limba română. Omagiu profesorului Grigore Brâncuş”. Editori: Gheorghe Chivu, Oana Uţă Bărbulescu, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, 155-168; Derivatele româneşti recente între lingvistică şi extralingvistică, în vol. „Kilometer Null. Politische Transformation und gesellschaftliche Entwicklungen in Rumänien seit 1989”. Thede Kahl, Larisa Schippel (Hg.), Frank & Timme GmbH, Berlin, 2011, 339-356.

Articles published in “Diacronia”

ArticleDiacronia 11, June 10, 2020, A158
Aspects regarding the treatment of neologisms in DELR. Completing previous etymological explanations

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)