Anda Bratu

Anda Bratu

Anda Bratu (căs. Lăscuș) este student-doctorand al Facultății de Litere din cadrul Universității „Babeș – Bolyai”, Cluj-Napoca, începând cu anul 2013, iar, în prezent, susține un seminar de istoria limbii române la aceeași facultate și este formator într-un proiect european dedicat evaluării limbii române. Timp de trei ani, a predat limba română ca limbă străină la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” și a elaborat o serie de materiale didactice care vizează predarea românei atât ca limbă străină și nematernă, cât și ca limbă maternă.

Articles published in “Diacronia”

Book reviewDiacronia 1, January 13, 2015, A11
Adrian Chircu–Buftea, Précis de morphologie romane, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2011, 184 p.

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)