Adrian Chircu

Adrian Chircu, lect. univ. dr. habil. (doctorat obţinut în 2004, la Université de Provence, Franţa) şi conducător de doctorat (teză de abilitare susţinută în 2013, la Universitatea din Bucureşti), face parte din noua generaţie de lingvişti clujeni. A publicat o serie de lucrări de lingvistică românească şi romanică, care au fost bine primite de către specialiştii din domeniu: L’adverbe dans les langues romanes. Études étymologique, lexicale et morphologique (2008), Exerciţii de limba română contemporană (2010), Précis de morphologie romane (2011), Dinamica adverbului românesc. Ieri şi azi (2011) şi Noi exerciţii de limba română contemporană (fonetică, lexic, morfologie, sintaxă, ortografie şi punctuaţie). Caiet de seminar (2012). La aceste volume, se adaugă numeroase articole de lingvistică românească şi romanică pe care le-a scris şi care au apărut în paginile revistelor de specialitate, din ţară şi din străinătate, dintre care amintim: Revue roumaine de linguistique, Studii şi cercetări lingvistice, Limba română, Dacoromania, Analele Universităţii «Alexandru Ioan Cuza» din Iaşi, Vox Romanica (Elveţia), Cahiers d'études romanes (Franţa) şi Estudis Romànics (Spania). Domenii de interes/ arii de cercetare: istoria limbii române, limba română contemporană, lingvistică romanică, dialectologie, neologie, formarea cuvintelor, contacte lingvistice, româna ca limbă străină, lingvistică franceză.

Articles published in “Diacronia”

ArticleDiacronia 7, April 27, 2018, A102
On the history of the indefinite pronoun altcineva ‘someone else’. Grammatical observations

Book reviewDiacronia 1, January 13, 2015, A12
Ionel Apostolatu, Analogia – factor de organizare lexico-gramaticală. Cu privire la limba română, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2013, 389 p.

Other publications

“Diacronia” bibliometric database (BDD)