“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Nume de rudenie cu flexiune specială în limba română veche

Author:
Publication: Limba română: direcții actuale în cercetarea lingvistică. Actele celui de-al 11-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, I, p. 245
Editors:Rodica Zafiu, Adina Dragomirescu, Alexandru Nicolae
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Abstract:This paper describes situations in which some kinship nouns present special, irregular forms for oblique cases in old Romanian (mămâne ‘mother’, tătâne ‘father’, and frăţâne ‘brother’). These irregular radicals have extended their use to the nominative and accusative. Moreover, they were used consistently in the old stage of the language but they were also attested after 1800 in the popular speech and in regional varieties of the language.
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 3

References in this publication: 12

178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
182Ion Gheție, Mirela Teodorescu (ed.)Psaltirea HurmuzakiEditura Academiei2005
72Mihail Moxa; G. Mihăilă (ed.)Cronica universalăEditura Minerva1989
131Ion Gheție (coord.)Texte românești din secolul al XVI-lea
I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri
Editura Academiei1982
185Mariana Costinescu (ed.)Codicele VoronețeanEditura Minerva1981
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
27Vasile ScurtuTermenii de înrudire în limba românăEditura Academiei1966, 1969html
4Paula DiaconescuDeclinarea cu „articol definit” proclitic în limba română. Genitiv-dativul substantivelor comune, nume de persoanăSCL, XVII (5), 5551966
168Tache PapahagiDicţionarul dialectului aromîn
(general şi etimologic)
Editura Academiei1963; 1974
140Florica Dimitrescu (ed.)Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560–1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574Editura Academiei1963
46Alexandru GraurÎncercare asupra fondului principal lexical al limbii româneEditura Academiei1954

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: