“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Consideraţii asupra culorii alb în lirica eminesciană

Author:
Publication: G.I. Tohăneanu: Exegi Monumentum. Lucrările Colocviului „G.I. Tohăneanu” (ediţia a V-a, 14 septembrie 2018), Section Limba română / Romanian Language, p. 103-108
ISBN:978-973-125-717-4
Editors:Maria Subi
Publisher:Editura Universității de Vest
Place:Timișoara
Year:

Citations to this publication: 0

References in this publication: 4

4Maria SubiAlbus color în latină și în românăAUT, LIII, 912015pdf
39Dumitru IrimiaLimbajul poetic eminescianEditura Junimea; Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”1979; 2013html
202Jean Chevalier, Alain GheerbrantDicționar de simboluri
Mituri, vise, obiceiuri, gesturi, forme, figuri, culori, numere. Vol. I (A–D), vol. II (E–O), vol. III (P–Z)
Artemis; Polirom1969, 1993-1995; 2009
11Gh. I. TohăneanuStudii de stilistică eminescianăEditura Științifică1965

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: