“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Subiectul pronominal în interogativele directe din istroromână. O perspectivă romanică

Authors:
Publication: Studii romanice. Omagiu profesorilor Florica Dimitrescu și Alexandru Niculescu la 90 de ani, II, Section Lingvistică. Traductologie, p. 439
Editors:Coman Lupu, Alexandru Ciolan, Alessandro Zuliani
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:

Citations to this publication: 3

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].