“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Nume de culte religioase și poreclele lor, pe baza Atlasului lingvistic român

Authors:
Publication: Numele și numirea. Actele Conferinței Internaționale de Onomastică. Ediția a IV-a: Sacred and profane in onomastics, Section Sacred and profane in names in public space, p. 703
Editors:Oliviu Felecan
Publisher:Editura Mega, Editura Argonaut
Place:Cluj-Napoca
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 5

3Gabriela Violeta AdamEtnonime şi porecle pentru diferite nume etnice, pe baza ALR IIDR, s.n., XX (2), 1232015pdf
43Vasile ArvinteRomân, românesc, RomâniaEȘE; Egal; Demiurg1983; 2004; 2008
5Dumitru LoșonțiSistemul popular de denominație personală din Bonțida (jud. Cluj)CL, XIV (1), 1151969
214Hariton TiktinRumänisch-deutsches WörterbuchImprimeria Statului; Otto Harrassowitz1903-1925; 1985-1988, 2001-2005
73Lazăr ȘăineanuÎncercare asupra semasiologiei limbii române
Studii istorice despre transițiunea sensurilor
Tipografia Academiei Române; Editura de Vest1887; 1999

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: