“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

On the interpretation of ad-verbal locatives

Author:
Publication: Lucrările celui de-al șaselea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 29-30 mai 2015, Section Lingvistică teoretică și aplicată, p. 507-519
Editors:Maria Stanciu Istrate, Daniela Răuțu
Publisher:Editura Univers Enciclopedic Gold
Place:București
Year:
Abstract:[Despre interpretarea locativelor ad-verbale]
Adjuncţii locativi în grupul verbal pot exprima fie localizarea evenimentului, fie a unui participant la eveniment. S-a arătat că aceste două citiri sunt corelate cu poziţii sintactice diferite. Voi arăta că noţiunea de locativ referitor la participant oferă o soluţie pentru două probleme puse în lumină de cercetările anterioare: (i) existenţa, în română, a unor locative fără de care localizează tema verbelor de posesie şi (ii) faptul că unele predicate non-localizante, precum a şti, admit nume nude existenţiale în poziţie de obiect. În final, voi enumera principalele tipuri de locative referitoare la participant.
Key words:locative, verbe de posesie, structură argumentală, nume nude
Language: English
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 2

395Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
14A. AlexiadouFunctional Structure in NominalsJohn Benjamins2001

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: