“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Discursul religios catihetic: o abordare din perspectiva teoriei comunicării

Author:
Publication: Lucrările celui de-al treilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 20-21 noiembrie, 2009, Section Istoria limbii, dialectologie, onomastică, p. 171
Editors:Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Carmen-Ioana Radu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:

Citations to this publication: 3

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].