“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Despre noutatea liricii lui George Bacovia

Authors:
Publication: Filologie și bibliologie. Studii in honorem Vasile D. Țâra, p. 297
ISBN:978-973-125-302-2
Editors:Gheorghe Chivu, Alexandru Gafton, Adina Chirilă
Publisher:Editura Universității de Vest
Place:Timișoara
Year:
Abstract:[George Bacovia reprezintă cazul cu totul particular al artistului a cărui valoare nu a fost sesizată dintru început de mari exegeţi ai epocii, dar care, pe măsura trecerii timpului, a devenit din ce în ce mai important, fiind considerat chiar Poetul, prin excelenţă, evocând, astfel, cazul lui Fernando Pessoa, în literatura portugheză. Nu există un asemenea exemplu în istoria poeziei românești în care un autor să devină tot mai reprezentativ pentru o posteritate aflată în plin proces de schimbare a convenției estetice a poeziei.]
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 1

12Rodica ZafiuPoezia simbolistă româneascăHumanitas1996

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: