“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Concordanțe semantice între română și albaneză privitoare la numele sărbătorii nașterii Sfântului Ioan Botezătorul

Author:
Publication: Lucrările celui de-al doilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 28-29 noiembrie, 2008, Section Istoria limbii, dialectologie, onomastică, p. 193
Editors:Nicolae Saramandu, Manuela Nevaci, Carmen-Ioana Radu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:

Citations to this publication: 2

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].