“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Utilizarea lui (Eu) cred că în interacţiunea verbală

Author:
Publication: Limba română: Variație sincronică, variație diacronică. Actele celui de-al 12-lea Colocviu internațional al Departamentului de lingvistică (București, 14–15 decembrie 2012), II, Section Stilistică, pragmatică, retorică și argumentare, p. 181
Editors:Rodica Zafiu, Ariadna Ștefănescu, Carmen Mîrzea Vasile, Raluca Brăescu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:

Citations to this publication: 1

0Ariadna Ștefănescu, Sorina Postolea, Verginica Barbu MititeluThe Romanian Discourse Markers de altfel and de altminteri. Patterns of Use and Core FunctionsRRL, LXV (3)2020pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].