“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Trăsături specifice ale flexiunii substantivului şi ale determinării în graiurile băieşilor din Croaţia

Author:
Publication: Lucrările celui de-al cincilea Simpozion Internațional de Lingvistică, București, 27-28 septembrie 2013, p. 153
Editors:Marius Sala, Maria Stanciu Istrate, Nicoleta Petuhov
Publisher:Editura Univers Enciclopedic Gold
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 2

4Petar RadosavljevićParticularităţi ale structurii fonologice şi morfologice în graiurile băieşilor din CroaţiaPhil. Jass., VIII (2), 247-2582012pdf
html
210Valeriu Rusu (coord.)Tratat de dialectologie româneascăEditura Scrisul Românesc1984

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: