“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Apoziție sau circumstanțial? Observații privind GPrep detașat

Author:
Publication: Variația lingvistică: probleme actuale. Actele celui de-al 14-lea Colocviu Internațional al Departamentului de Lingvistică, 1, p. 113
Editors:Rodica Zafiu, Isabela Nedelcu
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 10

65Camelia StanO sintaxă diacronică a limbii române vechiEditura Universităţii2013
10Camelia StanElemente de sintaxă diacronică. Adverbul anume în româna vecheControverse, I, 1612010pdf
33Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela NedelcuMorfosintaxa limbii române
Sinteze teoretice și exerciții
Editura Universității din București2010
178Constantin FrâncuGramatica limbii române vechi (1521-1780)Casa Editorială „Demiurg”2009
17Isabela NedelcuCategoria partitivului în limba românăEditura Universității din București2009
396Valeria Guțu Romalo (coord.)GALR
Gramatica limbii române. I. Cuvântul; II. Enunțul
Editura Academiei2005; 2008
200Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș, Alexandra Roman Moraru (ed.)Documente și însemnări românești din secolul al XVI-leaEditura Academiei1979
11Sorin Stati, Gheorghe BulgărAnalize sintactice și stilisticeEditura Didactică și Pedagogică1970
1V. HodișEchivalența semantico-sintactică a termenilor raportului apozitivCL, XI (1), 471966
2Finuța AsanPropoziția apozitivă și apozițiaLR, X (4), 3121961

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: