“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Recenzie la , Lingvistică și matematică. De la terminologia lexicală la terminologia discursivă. Termen, limbaj, discurs, interdisciplinaritate, Editura Universității din București, București,

Author:
Publication: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 7
p-ISSN:1582-9960
Publisher:Universitatea Petru Maior
Place:Târgu Mureș
Year:
Links: