“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Recenzie la , Nume și simțuri: corespondențe semantice în configurații denominative, Editura Mega; Editura Argonaut, Cluj-Napoca,

Author:
Publication: Dacoromania. Serie nouă, XXII (1), p. 73-77
p-ISSN:1582-4438
Publisher:Editura Academiei
Place:Cluj-Napoca
Year:
Language: Romanian, English
Links:  

Preview: