“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Simetria pronominală alocutivă în limbile romanice

Author:
Publication: Analele Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Secțiunea IIIe. Lingvistică, LIII, p. 279
p-ISSN:1221-8448
Publisher:Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”
Place:Iași
Year:
Language: Romanian

Citations to this publication: 0

References in this publication: 2

54Dumitru IrimiaStructura stilistică a limbii române contemporaneEditura Științifică și Enciclopedică1986
157Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].