“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Tradiţional şi modern în problematica cazului

Author:
Publication: Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula XXIV. Lexic comun / lexic specializat, II, p. 324
p-ISSN:1844-9476
Publisher:Editura Europlus
Place:Galați
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 3

30Constantin FrâncuCurente și tendințe în lingvistica secolului nostruCasa Editorială „Demiurg”1997; 1999
20Theofil Simenschy, Gheorghe IvănescuGramatica comparată a limbilor indoeuropeneEditura Didactică și Pedagogică1981
44Gabriela Pană DindeleganSintaxa limbii române
Partea I: Sintaxa grupului verbal
Tipografia Universității din București; Editura Aula1976; 1999

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: