“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Terminologia gramaticală românească din perioada 1757-1828

Author:
Publication: Analele Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula XXIV. Lexic comun / lexic specializat, II, p. 275
p-ISSN:1844-9476
Publisher:Editura Europlus
Place:Galați
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 2

References in this publication: 5

199Ion Gheție (coord.)Istoria limbii române literare
Epoca veche (1532–1780)
Editura Academiei1997
94Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
17Mariana CostinescuNormele limbii literare în gramaticile româneștiEditura Didactică și Pedagogică1979
3Ion GhețieIon Heliade Rădulescu și unificarea limbii române literareLR, XXI (2), 911972
19Lazăr ȘăineanuIstoria filologiei române
Studii critice. Cu o privire retrospectivă asupra ultimelor decenii (1870-1895)
Editura Librăriei Socec & Co.1892; 1895

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: