“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Digitalizarea scrierilor cu alfabet chirilic (românesc) prin utilizarea platformei Transkribus: noi perspective
  • Digitising (Romanian) Cyrillic using Transkribus: new perspectives

Authors:
Publication: Diacronia, 14, Section Valorificarea patrimoniului cultural scris: proiecte, resurse, instrumente, A196
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Prezentul articol aduce în discuție aplicarea platformei software Transkribus (transkribus.eu), un instrument de inteligență artificială pentru recunoașterea scrisului de mînă (HTR), la manuscrise românești din secolul al XVI-lea și la surse tipărite redactate cu alfabet chirilic. După o trecere în revistă a funcționalității de bază a tehnologiei HTR și a programului Transkribus, discutăm despre sursele românești și cele bilingve slavo-române pe care le-am utilizat, detaliind modelele de instruire specifice și generice, precum și pe cele inteligente (respectiv transliterarea din sistemul de scriere chirilic în cel latin), evaluînd performanța acestora și discutînd apoi implicațiile HTR asupra cercetării filologice în epoca digitală. În concluzii ne referim perspectivele viitoare de cercetare.
  • In this paper we discuss the application of the software platform Transkribus (transkribus.eu), an AI-assisted tool for Handwritten Text Recognition (HTR), to 16th century Romanian manuscript and printed sources using Cyrillic scripts. After an overview of the basic functionality of the HTR technology and Transkribus, we discuss the Romanian and bilingual Slavonic-Romanian sources we used, give an insight on training specific and generic as well as smart (i.e. transliterating from Cyrillic into Latin script) models, evaluate their performance and discuss implications of HTR for philological research in the Digital Age. We conclude with an outlook on future research perspectives.
Key words:
  • Transkribus, recunoașterea textului din manuscrise, chirilica românească, științe umaniste digitale
  • Transkribus, handwritten text recognition, Romanian Cyrillic, digital humanities
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN