“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • Infrastructura electronică de cercetare pentru patrimoniul scris bulgar medieval: istorie și perspective
  • Electronic Research Infrastructure for Bulgarian Medieval Written Heritage: history and perspectives

Author:
Publication: Diacronia, 14, Section Valorificarea patrimoniului cultural scris: proiecte, resurse, instrumente, A193
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Prezentul articol trasează istoria sistemului Histdict, care a stat la baza Infrastructurii electronice de cercetare pentru patrimoniul scris bulgar medieval (Electronic Research Infrastructure for Bulgarian Medieval Written Heritage), inclusă la sfîrșitul anului 2020 în baza de date națională pentru cercetare. Prin acest act statul își declară sprijinul pentru resursele noastre, care pînă acum au fost create și susținute doar pe baza unor finanțări din diverse proiecte. Acest lucru reprezintă, desigur, și o mult așteptată recunoaștere a eforturilor și realizărilor noastre. Pe de altă parte, acest act coincide cu alte două evenimente notabile: includerea RESILIENCE (Infrastructura de Cercetare pentru Studii Religioase), din care face parte și Histdict, pe harta europeană a infrastructurilor de cercetare și inițierea proceselor de actualizare a sistemului. Datorită acestei situații, Infrastructura se confruntă în prezent cu noi provocări—nu numai îmbunătățirea cu succes a serviciilor pe care le oferă, dar și includerea Patrimoniului Cultural Ortodox în rețeaua de cercetare europeană, ceea ce va avea drept efect promovarea și popularizarea istoriei și a culturii din sud-estul Europei.
  • The paper traces the history of the Histdict system, which turned into a basis for the new Electronic Research Infrastructure for Bulgarian Medieval Written Heritage, which was included into the National Research Roadmap at the end of 2020. Through this act the state declares its support to our resources, that have been so far created and supported by project funding. And of course, it is a big recognition of our efforts and achievements. On the other hand, this act coincided with two other events: the inclusion of RESILIENCE (Research Infrastructure on Religious Studies) in which Histdict is taking part, in the European Research Infrastructures Roadmap and the start of the updating and upgrading of the system. Given the situation the Infrastructure is now facing new challenges—not only the successful improvement of the services it offers, but also the inclusion of the Orthodox Cultural Heritage into European research exchange, which will promote and popularize the history and culture of Southeastern Europe.
Key words:
  • diacronie, gramatică istorică, lexicologie istorică, documente vechi
  • diachrony, historical grammar, historical lexicology, old documents
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN