“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Pronumele şi adjectivul pronominal demonstrativ în limba română actuală şi în limba arabă modernă standard – o abordare contrastivă

Author:
Publication: Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe Filologice, LVI, Section Studii, p. 211-220
p-ISSN:1224-967X
Publisher:Editura Universității de Vest
Place:Timișoara
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 3

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: