“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Le salut en roumain. Différences de genre dans l’emploi des formules de salutation

Author:
Publication: Philologica Jassyensia, XIV (1), Section Philologia Perennis, p. 83-95
p-ISSN:1841-5377
e-ISSN:2247-8353
Publisher:Institutul de Filologie Română „A. Philippide”
Place:Iaşi
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 5

1Mirela AioaneFormule de salut în limbile romaniceAUI, LI, 15-192005pdf
1Domenico PolloniOsservazioni sul sistema dei saluti nel romeno contemporaneoRRL, XXXVIII (4), 3231993
1Tatiana Slama-CazacuConceptul de “bunăcuviinţă” şi formulele care îl exprimă în limba românăALIL, XXX, 4131985pdf
html
8Marica PietreanuSalutul în limba română
Studiu sociolingvistic
Editura Științifică și Enciclopedică1984
2Tatiana Slama-CazacuFormule de politețe în limba română: structură și funcții (I)SCL, XXXIV (3), 2371983

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: