“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Valenţe expresive ale gerunziului românesc

Author:
Publication: Studia Universitatis Petru Maior. Philologia, 10, p. 101
p-ISSN:1582-9960
Publisher:Universitatea Petru Maior
Place:Târgu Mureș
Year:
Abstract:
  • As nonfinite verbal form, the Romanian Gerund creates a wide range of stylistic devices, expressing actions in progress and thus making things, objects and persons more dynamic. The aim of this article is to present some expressive values of the Gerund as they occur in Romanian poetry and prose.
  • Ca formă verbală nefinită, gerunziul românesc generează o mare varietate de valori stilistice exprimând acţiuni în curs de desfăşurare, dinamizând astfel lucruri, obiecte, persoane. Articolul de faţă doreşte să prezinte câteva dintre valorile expresive ale gerunziului, aşa cum se reflectă acestea în poezia şi proza românescă.
Key words:stylistic value, attributive Gerund, associative Gerund, coordination, poetic licence
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 2

28Rodica ZafiuNarațiune și poezieAll2000
25Frieda EdelsteinSintaxa gerunziului românescEditura Academiei1972

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: