“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

  • O analiză semantică a vocii duale într-un stil literar
  • A semantic analysis of dual voice in a literary style

Author:
Publication: Diacronia, 3, A37
e-ISSN:2393-1140
Publisher:Revista „Diacronia”
Place:Iași
Year:
Abstract:
  • Lucrarea își propune să dea seamă de vocea duală articulată de discursului indirect liber (DIL), un mod discursiv întrebuințat cu precădere în proza narativă pentru reprezentarea evenimentelor verbale și a evenimentelor mentale verbale sau nonverbale (vezi Oltean, 1993). Mai întîi vom discuta problema conceptualizării discursului indirect liber, fără însă a intra în detalii privind deosebirile dintre acesta și discursul direct (DD) sau cel indirect (DI) (vezi, pentru acest aspect, Ehrlich, 1990; McHale, 1978; Oltean, 1993). Apoi vom aborda problema vocii duale cuplate cu modul discursiv în discuție, mai apoi vom schița cadrul teoretic, iar în final vom descrie forma logică a unui fragment de DIL selectat din literatura narativă de limbă engleză, în scopul specificării valenței amintite a procedeului.
  • This article proposes an account of dual voice in free indirect discourse (FID), a point-of-view narrative style used mainly in literary narrative for the representation of verbal events, and of verbal or non-verbal mental events (see Oltean, 1993). First, it sums up in a nutshell the issue of what constitutes FID, without dealing in detail with what distinguishes it from “normal” indirect discourse and direct discourse (see, for this matter, Ehrlich, 1990; McHale, 1978; Oltean, 1993). Next, it addresses the issue of dual voice associated with this discourse mode, after which it gives an outline of the analytical framework. Finally, it provides a description for an FID sentence selected from English literary prose, with a view to furnishing evidence for its dual nature.
Key words:
  • voce duală, discurs
  • dual voice, discourse
Language: Romanian, English
DOI:
Links:    

Citations to this publication: 0

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview:

EN