“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Sens procédural et contrastivité

Author:
Publication: Studii și cercetări lingvistice, LX (2), p. 249-291
p-ISSN:0039-405X
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:Am sintetizat în acest articol constatări pe care le-am făcut în diverse studii referitor la sensul pragmatic de tip procedural, cel care este ataşat, prin convenţie, mărcilor pragmatice. Perspectiva este contrastivă şi, pentru unele adjective, adverbe, verbe sau interjecţii cu sens procedural, oferă câteva soluţii de traducere din franceză în română, sau invers. Astfel, adjectivele zise mărci de aproximare categorială sau mărci de ajustare noţională (MAN), de tipul bon, bien / bun; vrai / adevărat; absolut, parfait / perfect, curat etc. dovedesc deosebiri minimale de la o limbă la alta, la fel şi conectorii donc / deci, cu întrebuinţări pragmatice foarte apropiate. Deosebiri importante se constată la echivalenţii francezi ai adverbului aşa din română, precum şi la echivalenţii români ai interjectivului eh bien din franceză. Pentru stabilirea echivalenţelor, acolo unde am dorit să ne desprindem de soluţia de comoditate a calcului lingvistic, existent şi el (fr. eh bien / rom. ei bine), dar reductiv, am recurs la metoda identificării parcursurilor discursive tipice pentru eh bien, parcursuri care au revelat mărci echivalente surprinzătoare pentru operaţia de trecere de la fundal la prim-plan, tipică pentru eh bien. Am considerat necesară formularea sensului procedural în majoritatea cazurilor, acesta reprezentând criteriul de echivalare a mărcilor. În fine, pentru a înţelege mecanismele care duc la pragmatizarea unor cuvinte lexicale cum sunt adjectivele, adverbele şi verbele, ne-am propus să sugerăm un răspuns la întrebarea „Ce sensuri se pragmatizează”. Am limitat deocamdată studiul la cazul verbelor devenite mărci pragmatice, studiu care, în contrastivitate, poate da seamă de zonele pasibile de pragmatizare, de parcursuri similare sau diferite, ca şi de grade distincte de pragmatizare de la o limbă la alta.
Language: French
Links:

Citations to this publication: 3

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].