“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Geolingvistica românească în perspectiva elaborării ALiR

Author:
Publication: Dacoromania. Serie nouă, II (1-2), p. 183
p-ISSN:1582-4438
Publisher:Editura Academiei
Place:Cluj-Napoca
Year:
Language: Romanian
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 6

5Nicolae SaramanduPentru un atlas al atlaselor lingvistice regionaleLR, XXXIX (1), 571990
43Magdalena VulpeSubordonarea în frază în dacoromâna vorbităEditura Științifică și Enciclopedică1980
5Petru NeiescuContribuția lui Sextil Pușcariu la dezvoltarea dialectologiei româneștiCL, XIX (1), 251974
1Emil PetroviciProbleme de dialectologie româneascăCL, X (1), 31965
2Emil PetroviciSarcinile actuale ale dialectologilor din R.P.R.FD, I, 2071958
5Emil PetroviciUnele probleme de dialectologie și geografie lingvisticăLR, III (1), 10-181954pdf

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: