“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Cu privire la vechimea a două inovații în flexiunea verbală, comune dialectelor limbii române

Author:
Publication: Fonetică și dialectologie, VII, p. 179
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:

Citations to this publication: 8

1Victorela NeagoeDespre desinenţa dialectală -i la persoana 1 şi a 3-a sg. a imperfectului indicativLR, LXVI (3), 3772017pdf
1Alexandru MareșNote despre câteva forme verbale din vechile texte româneştiLR, LXIV (3), 359-3642015pdf
1Emanuela TimotinPrima traducere românească a apocrifului Viaţa lui Adam şi a Evei. Raportul dintre versiuniLR, LXIV (1), 902015pdf
11Roxana VieruStudiu lingvistic asupra Paliei de la OrăștieEditura Universității „Alexandru Ioan Cuza”2014
6Sorin GuiaElemente de dialectologie românăVasiliana ’982014
57Gheorghe Chivu, Gabriela Pană Dindelegan, Adina Dragomirescu, Isabela Nedelcu, Irina Nicula Paraschiv (ed.)Studii de istorie a limbii române
Morfosintaxa limbii literare în secolele al XIX-lea și al XX-lea
Editura Academiei2012, 2015
1Ohara DonovetskyForme și valori ale verbului în graiurile munteneștiFD, XXVII, 1112008pdf
10Ana-Maria MinuțMorfosintaxa verbului în limba română vecheEditura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2002

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].