“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Etimologii

Author:
Publication: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, V, p. 404
Publisher:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Place:Cluj-Napoca
Year:
Key words:cauă; mierliu; arom. rauă; scramură, urdoare; tuli
Links:  

Citations to this publication: 2

5Vasile FrățilăDialectologie românească (sud- și nord-dunăreană)Argonaut2014
15Cristian MoroianuDublete și triplete etimologice în limba românăEditura Universității din București2005

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: