“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Etimologii și notițe lexicografice

Author:
Publication: Dacoromania. Buletinul „Muzeului Limbei Române”, I, p. 224
Publisher:Editura Institutului de Arte Grafice „Ardealul”
Place:Cluj-Napoca
Year:
Key words:anchiraș; aluniță, beleaznă, carămi; contenì; dâlmă, îmboldorì; îndelete; întrămà; păcălì; scormonì; sprijinì; șuchiat
Links:  

Citations to this publication: 2

1Mihaela-Mariana MorcovNoi observaţii referitoare la etimologia verbului a întremaLR, LXVIII (2), 277-2852019pdf
0George RusnacFalse motivări antroponimiceLRM, XVI (7-9), 1202006pdf

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: