Article
Diacronia 8, October 7, 2018, A121 (1–7)https://doi.org/10.17684/i8A121ro

O analiză diacronică a cîmpului hidronimului Crasna

Daniela Butnaru

Affiliations

Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Str. Th. Codrescu 2, 700481 Iași, România

History

Primit: 23 iulie 2018
Acceptat: 21 august 2018
Publicat: 7 octombrie 2018

Key words

cîmp toponimic
polarizare
diferențiere
diacronie
Crasna

Abstract

Ne-am propus, în acest articol, să urmărim formarea (prin procese structurale de polarizare și diferențiere, teoretizate de Dragoș Moldovanu) și evoluția în timp a cîmpului toponimic dezvoltat de la hidronimul Crasna, numele unui afluent al rîului Bîrlad. Organizarea unui astfel de ansamblu toponimic în jurul unui toponim principal, care desemnează un obiect (socio)geografic considerat de denominatori ca fiind de importanță majoră față de altele dintr-o zonă, este un proces natural, care oglindește realitatea de pe teren. Demersul nostru se sprijină pe informații culese din colecții de documente, dicționare, hărți și monografii. Prin urmărirea sincronică și diacronică a cîmpului hidronimului Crasna am surprins relațiile dintre toponime, concurența denominativă, existența unor omonimii și evoluția structurii toponimice.

Links

 • Full text (in Romanian; 7 p., 140 KB)
 • 8 references and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Butnaru, D. (2018). O analiză diacronică a cîmpului hidronimului Crasna, Diacronia 8 (October 7), A121 (1–7), https://doi.org/10.17684/i8A121ro
  BibTeX:@ARTICLE{butnaru2018,
   author = {Daniela Butnaru},
   title = {O analiză diacronică a cîmpului hidronimului Crasna},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2018},
   month = {October},
   number = {8},
   eid = {A121},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i8A121ro},
   pages = "(1–7)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/8/A121/ro}
  }

Copyright

© 2018 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 575 / 654 / 1229

 • Downloads (full text): 789 / 771 / 1560