Article
Diacronia 1, January 13, 2015, A9 (1–11)https://doi.org/10.17684/i1A9ro

Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816). Considerații asupra gloselor

Liliana Soare

Affiliations

Facultatea de Litere, Universitatea din Pitești, Str. Gh. Doja 41, 110253 Pitești, România

History

Primit: 11 aprilie 2014
Acceptat: 26 mai 2014
Publicat: 13 ianuarie 2015

Key words

glose
integrarea împrumuturilor
modernizarea limbii literare

Abstract

Scopul prezentei lucrări îl reprezintă analiza gloselor excerptate din Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor, text tradus de Petru Maior și tipărit la Buda, în 1816. Principiul iluminist după care se ghidează învățatul ardelean, de adaptare a culturii occidentale la cultura română, de facilitare a accesului maselor populare la știință se concretizează în frecvența ridicată a gloselor. Pentru cărturarul ardelean, glosa reprezintă un excelent mecanism de inserție în text a neologismelor, care sînt explicate prin cuvinte vechi, populare, sintagme ori perifraze. Ponderea cea mai însemnată o ocupă glosele terminologice, de tipul împrumut lexicalcuvînt vechi. Acest fapt este relevant pentru concepția care îl călăuzește pe autor în activitatea de traducere a textului: glosele sînt orientate intențional spre crearea unui fond lexical neologic, în deplin acord cu cel al limbilor europene de cultură. O examinare detaliată a variatelor tipuri de glose oferă informații utile în ceea ce privește fenomenul de integrare a neologismelor și revelează aspecte interesante ale procesului de înnoire lexicală a limbii române literare.

Links

 • Full text (in Romanian; 11 p., 142 KB)
 • 8 references and 2 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Soare, L. (2015). Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816). Considerații asupra gloselor, Diacronia 1 (January 13), A9 (1–11), https://doi.org/10.17684/i1A9ro
  BibTeX:@ARTICLE{soare2015,
   author = {Liliana Soare},
   title = {Învățătură pentru ferirea și doftoria boalelor (1816). Considerații asupra gloselor},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2015},
   month = {January},
   number = {1},
   eid = {A9},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i1A9ro},
   pages = "(1–11)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/1/A9/ro}
  }

Copyright

© 2015 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 1804 / 1688 / 3492

 • Downloads (full text): 1991 / 1670 / 3661