“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Observații asupra dispozițiilor testamentare din secolul al XVII-lea

Authors:
Publication: Limba română. Dinamica limbii, Dinamica interpretării. Actele celui de al 7-lea Colocviu al Catedrei de Limba Română (7-8 decembrie 2007), Section Istoria limbii române, etimologie, p. 745
Editors:Gabriela Pană Dindelegan (coordonator), Adina Dragomirescu (secretar de redacție)
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:

Citations to this publication: 3

0Gabriela BirișNote pragma-semantice privind mărcile apozitive (și) anume, adică, respectivPerspective, 872016pdf
1Gabriela BirișPragmaticalizarea verbului a ştiDiacronie–sincronie, II, 292014pdf
1Mihaela N. Constantinescu, Gabriela Stoica, Oana Uță BărbulescuLe macroacte testamentaire roumain du XVIIe siecle dans l’espace européen. Stéréotypie et innovationDICE, VII (1), 652010pdf
html

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].