“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Nume feminine de origine laică în antroponimia românească

Author:
Publication: Romanoslavica, XLII, p. 169
p-ISSN:0557-272X
Publisher:Editura Universității din București
Place:București
Year:
Links:  

Citations to this publication: 1

References in this publication: 3

55Gheorghe MihăilăDicţionar al limbii române vechi
Sfîrşitul sec. X - începutul sec. XVI
Editura Enciclopedică1974
33Ioan PătruțStudii de limba română și slavisticăEditura Dacia1974
72Ștefan PașcaNume de persoane și nume de animale în Țara OltuluiImprimeria Națională1936

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: