Article
Diacronia 2, July 17, 2015, A19 (1–6)https://doi.org/10.17684/i2A19ro

Conceptul ‘Treime’ din Paradisul lui Dante reflectat în traducerile românești

Cristian Ungureanu

Affiliations

Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Bd. Carol I 11, 700506 Iași, România

History

Primit: 17 aprilie 2015
Acceptat: 13 mai 2015
Publicat: 17 iulie 2015

Key words

Treime
Paradisul
Dante
traducere
desemnare

Abstract

Traducătorul Paradisului lui Dante întîmpină o dificultate de dublu nivel. Mai întîi, pe cea rezultată din limitarea inerentă condiției umane în a exprima inefabilul, pe care o resimte autorul; apoi, pe cea rezultată din dificultatea limbajului pe care Dante însuși îl construiește pentru a depăși prima dificultate. Reușita sau eșecul unei traduceri se măsoară în funcție de procentul din mesajul original pe care traducătorul îl face accesibil cititorului de altă limbă, iar acest procent poate fi constatat numai prin analiza comparativă. Lucrarea de față își are ca fundament analiza comparativă dintre textul original al Paradisului și traducerile sale românești, cu referire la contextele în care apare conceptul ‘Treimii’; acest examen arată că în versiunile românești sînt și echivalări reușite, fidele semantic și formal, dar și cazuri de „trădare” a originalului.

Links

 • Full text (in Romanian; 6 p., 97 KB)
 • One reference and 0 citations in BDD
 • Export citation
  Text:Ungureanu, C. (2015). Conceptul ‘Treime’ din Paradisul lui Dante reflectat în traducerile românești, Diacronia 2 (July 17), A19 (1–6), https://doi.org/10.17684/i2A19ro
  BibTeX:@ARTICLE{ungureanu2015,
   author = {Cristian Ungureanu},
   title = {Conceptul ‘Treime’ din Paradisul lui Dante reflectat în traducerile românești},
   journal = {Diacronia},
   ISSN = {2393-1140},
   year = {2015},
   month = {July},
   number = {2},
   eid = {A19},
   doi = {https://doi.org/10.17684/i2A19ro},
   pages = "(1–6)",
   url = {http://www.diacronia.ro/journal/issue/2/A19/ro}
  }

Copyright

© 2015 The Authors. Publishing rights belong to the Journal. The article is freely accessible under the terms and conditions of the CC-BY Open Access licence.

Statistics (RO/EN/Total)

 • Views (this page): 1264 / 1325 / 2589

 • Downloads (full text): 1783 / 1205 / 2988