“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Aspecte ale terminologiilor şi contribuţia acestora la înnoirea lexicului românesc

Author:
Publication: The Proceedings of the “European Integration - Between Tradition and Modernity” Congress, 3, p. 545-552
p-ISSN:1844-2048
Publisher:Editura Universităţii „Petru Maior”
Place:Tîrgu-Mureş
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 6

84Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.)DOOM2
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită
Univers Enciclopedic2005
187Adriana Stoichițoiu-IchimVocabularul limbii române actuale
Dinamică, influenţe, creativitate
All2001; 2005; 2007; 2008
5Valeria Guțu Romalo«Termenul» – unitate a limbiiLR, XLVI (1-3), 1031997
7Mariana Ploae HanganuSpecificul terminologiei ca știință în raport cu celelalte științe ale limbajuluiLR, XLIV (9-12), 5291995
89Ștefan Munteanu, Vasile D. ȚâraIstoria limbii române literare
Privire generală
Editura Didactică și Pedagogică1983
99N. A. UrsuFormarea terminologiei ştiinţifice româneştiEditura Științifică1962

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: