“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

Stylistic values of the phraseologies in Eminescu’s journalism

Author:
Publication: The Proceedings of the International Conference “Communication, Context, Interdisciplinarity”. Section: Language and Discourse, 3, p. 743-752
p-ISSN:2069-3389
Publisher:“Petru Maior” University Press
Place:Tîrgu-Mureş
Year:
Links:  

Citations to this publication: 0

References in this publication: 10

86Eugeniu CoșeriuOmul şi limbajul său
Studii de filozofie a limbajului, teorie a limbii şi lingvistică generală
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2009html
6Luminița Hoarță-CărăușuDinamica morfosintaxei şi pragmaticii limbii române actualeEditura Cermi2007; 2008
40Stelian DumistrăcelDiscursul repetat în textul jurnalistic
Tentația instituirii comuniunii fatice prin mass-media
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”2006html
34Stelian DumistrăcelLimbajul publicistic românesc din perspectiva stilurilor funcționaleInstitutul European2006
92Dumitru IrimiaIntroducere în stilisticăEditura Polirom1999
51Stelian DumistrăcelLexic românesc
Cuvinte, metafore, expresii
Editura Științifică și Enciclopedică; Demiurg Plus1980; 2011
23Alexandru AndriescuLimba presei româneşti în secolul al XIX-leaEditura Junimea1979
12Alexandru AndriescuStil şi limbajEditura Junimea1977
146Iorgu IordanStilistica limbii româneEditura Științifică1975
25Dumitru CaracosteaExpresivitatea limbii româneFundația Regală pentru Literatură și Artă; Polirom1942; 2000

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].

Preview: