“Diacronia” bibliometric database (BDD)
Title:

La dimension modale de cá et lá en portugais

Author:
Publication: Studii și cercetări lingvistice, LX (2), p. 179-195
p-ISSN:0039-405X
Publisher:Editura Academiei
Place:București
Year:
Abstract:Particulele modale ptg. cá şi lá, foarte frecvente în limba vorbită, păstrează în funcţionarea lor pragmatică trăsături care sunt datorate originii spaţiale. Au uneori sensuri apropiate adverbelor de loc cá ‘aici’ şi lá ‘acolo’, dar mult mai diversificate şi mai greu de identificat. De la dimensiunea strict spaţială, aceste particule modalizează enunţurile şi delimitează teritorii ale unor subiectivităţi subtile (cá, pentru persoana I, iar lá – pentru persoana a III-a) pe care articolul încearcă să le descrie. Scriitorul José Cardoso Pires le utilizează din belşug într-unul dintre romanele sale, acolo unde utilizează un stil apropiat oralului cotidian şi familiar. Analiza urmăreşte particulele modale cá şi lá în romanul Balada da Praia dos Cães, dar observaţiile făcute pot fi extinse asupra discursului oral real.
Language: French
Links:

Citations to this publication: 2

References in this publication: 0

The citations/references list is based on indexed publications only, and may therefore be incomplete.
For any and all inquiries related to the database, please contact us at [Please enable javascript to view.].